MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Lekarski
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Wyborcza
Delegaci na Zjazd Krajowy
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Okręgowa Komisja Rewizyjna
Osoby:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
lekarz Krystyna Mierzejewska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
lek. dent. Anna Górska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
dr n. med. Grażyna Rokita
Grażyna Rokita
Członek Komisji Rewizyjnej
lekarz Grzegorz Brzeski
Członek Komisji Rewizyjnej
lekarz Jakub Florek
Jakub Florek

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów